e-learning.euke.sk

Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

Vitajte na e-learningovom portáli Podnikovohospodárskej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach

Pre prihlásenie sa na portál použite autentifikačné údaje
pre prístup do Vášho konta na portáli  idm.euba.sk!

V prípade zabudnutia hesla si zmenu hesla vyžiadate na helpdesk@euba.sk resp. helpdes.euba.sk

Ing. Cyril ZÁVADSKÝ, PhD.